Op 25, 26 en 27 januari vindt de weer Nationale Vogeltelling 2019 plaats. Vogelbescherming Nederland houdt deze telling nu voor de zestiende keer. Doel is om inzicht te krijgen in de vraag hoe vogels in de winter de tuinen gebruiken. Deze informatie is nuttig om vogels beter te kunnen helpen en beschermen.

Koop een product en steun Vogelbescherming Nederland

Bent u een vogelliefhebber? Ontdek de producten die Bekking & Blitz ontwikkelde in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Een deel van de opbrengst gaat naar Vogelbescherming. In onze webshop vindt u bijzondere producten met illustraties en foto’s van vogels. Zoals kaartenmapjes, kalenders,agenda’s, notitieblokjes, koelkastmagnetenen brillenkokers. Hoogwaardige producten die we ontwierpen in onze eigen Studio Blitz. Mooi voor uzelf óf om cadeau te doen aan een ander.

Tuinen zijn belangrijk voor vogels 

Tuinen zijn voor vogel heel belangrijk om in de winter te overleven. Immers, het leefgebied van vogels wordt namelijk steeds kleiner. Mensen kunnen daar zelf iets aan doen door hun tuin natuur- en vogelvriendelijk te maken. De Vogelbescherming geeft op haar website over de inrichting zo’n tuin. Ze baseert deze adviezen onder meer op de uitkomsten van de Nationale Vogeltelling. Deze telling biedt een momentopname van de aantallen vogels in de Nederlandse tuinen. In combinatie met resultaten van andere jaren en met andere tellingen geeft dit een beeld van de ontwikkelingen. 

De meest gespotte vogels 

In 2018 deden meer dan 65.000 mensen door heel Nederland mee aan de Nationale Vogeltelling. De huismus stond, zoals gebruikelijk, op plek 1. Gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Opvallend was dat de merel ditmaal minder vaak werd gespot. De Vogeltelling 2019 geeft mogelijk een ander beeld.

Nauwe samenwerking

Bekking & Bitz en Vogelbescherming Nederland werken sinds enige tijd nauw samen. Met als doel om te bekijken hoe we het verhaal van Vogelbescherming Nederland kunnen vertalen naar mooie producten die goed verkopen. En die bijdragen aan de bekendheid met het werk van de organisatie.