Bekking & Blitz besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Niet alleen de winst telt, maar ook de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor mensen (binnen en buiten het bedrijf) en voor het milieu. Alle bedrijfsbeslissingen wegen we daaraan af. Daarom zijn we partner van MVO Nederland. 

Partner van MVO Nederland

Als partner van MVO Nederland onderschrijft Bekking & Blitz de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als wereldwijde uitgangspunten voor een betere wereld. Als internationaal ondernemer en partner van MVO Nederland onderschrijven wij tevens de OESO-richtlijnen. Deze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. 

Het doel van MVO Nederland 

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. De term MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De nieuwe economie is een toekomstbestendige: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Samen met een netwerk van circa 2.000 partners innoveert en implementeert MVO Nederland om de nieuwe economie te bereiken. De snelste route naar die nieuwe economie staat in de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland.

Wij kopen onze producten in bij BSCI gecertificeerde ondernemingen

BSCI (Business Social Compliance Initiative) biedt bedrijven een gedragscode aan, die hen ondersteunt bij hun inspanningen om een ethische toeleveringsketen op te zetten. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, non-discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon, voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.

Samenwerking met natuur- en non-profitorganisaties

Bekking & Blitz werkt samen met diverse natuur- en non-profitorganisaties, zoals Amnesty International, Vogelbescherming Nederland, Natuurpunt Vlaanderen en de Dierenbescherming. Met jouw aankoop van producten die voortkomen uit deze samenwerkingsverbanden, steun je deze organisaties.
Met een aantal organisaties hebben we een groene kaartenlijn opgezet. Hieronder vallen kaarten van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten maar ook van een aantal kleinere natuurorganisaties.

Samenwerking met MVO-bewuste partners

Voor de productontwikkeling werken we nauw samen met vaste, MVO-bewuste partners op wie we al jaren kunnen rekenen. Zo werken we al vanaf het begin samen met de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA), specialist in de assemblage van onze metalen verkoopdisplays. SWA levert een goed product tegen de beste prijs. En waarborgt de kwaliteit waar Bekking & Blitz voor staat. Een prachtig voorbeeld van een win-winsituatie, waarbij een maatschappelijk project wordt ondersteund.

Milieuvriendelijke verpakkingen

Daarnaast vervangen wij waar mogelijk plastic verpakkingen voor een milieuvriendelijk alternatief, zoals papieren wikkels bij onze brillenkokers. 

Druk-inkten

ISO 14001:2015 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Voor ons de voorwaarde om blijvend te werken aan duurzaamheid, minder milieubelasting en een kleinere CO2 voetprint.

Restanten

Onze restvoorraden worden circulair ingezet, we gebruiken ze voor presentjes aan onze klanten, of maken er goodie bags van voor goede doelen.Tevens gaat een gedeelte naar een kringloopwinkel. Afval wordt op alle afdelingen gescheiden. Het papier en plastic wordt aangeboden voor recycling en hergebruik.

Collega's

We zien het als onze plicht om alle activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel. Ons beleid is erop gericht dat iedere medewerker op de meest veilige manier deelneemt bij ons werkt. We beschermen de veiligheid en de gezondheid zo goed mogelijk. En  vinden het belangrijk dat medewerkers zich prettig voelen bij ons. Op dit moment bieden we plek aan 2 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mobiliteit

Onze buitendienst en de directie rijden in electrische auto’s en we werken ook voor de andere medewerkers aan een mobiliteitsplan (denk aan fietsenplan). Mede door de Corona-crisis werken op dit moment een aantal mensen thuis, of komen ze alleen in overleg naar het bedrijf. Hierdoor wordt er bespaard op mobiliteit. Deze mogelijkheid voor thuiswerken blijft in de toekomst bestaan.

Digitaal

Onze facturatie en loonadministratie verlopen al geheel digitaal. Binnenkort volgt ook ons ordersysteem, pakbonnen zullen dan ook digitaal naar onze klanten worden verstuurd.