Kunstproducten van het Fitzwilliam Museum

Kunstproducten van het Fitzwilliam Museum

In 1816  vermaakte de Ierse burggraaf Richard Fitzwilliam zijn boeken- en kunstverzameling aan de Universiteit van Cambridge, samen met een som van £ 100.000 voor de bouw van een museum voor kunst en oudheden: het Fitzwilliam Museum.

De collectie van Fitzwilliam omvatte 144 schilderijen, waaronder een Titaan, een Veronese en een Rembrandt, bijna 10.000 gedrukte boeken en 130 verluchte handschriften uit de middeleeuwen. Sindsdien is de collectie regelmatig uitgebreid door giften en legaten. Zo ook de collectie bloementekeningen. Deze werd in 1973 geschonken en omvat  zevenendertig Botanische schilderijen, tweeëntachtig olieverfschilderijen,  negenhonderd tekeningen van bloemen en achtendertig albums.

In samenwerking met dit prachtige museum zijn wij tot een collectie gekomen bestaand uit kaartenmapjes, puzzels, servetten en nog veel meer!

39 resultaten