Actievoorwaarden kaartje sturen

Actievoorwaarden: Kleurplaten actie

 • Deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. Je kunt de instemming niet herroepen.
 • Bekking & Blitz gebruikt je e-mailadres alleen om informatie en updates over de kleurplatenactie te sturen. 
 • De uitleg en toepassing van de actievoorwaarden door Bekking & Blitz is bindend. In situaties waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist Bekking & Blitz. Deze beslissing is bindend.
 • Je kunt alleen meedoen met de actie door het formulier op de actiepagina in te vullen. 
 • Door mee te doen, geef je als deelnemer toestemming voor gebruik van jouw naam en antwoord t.b.v. publiciteitsdoeleinden.
 • De gegevens die nodig zijn voor verwerking worden eigendom van Bekking & Blitz en niet verkocht of aan derde partijen verstrekt. De gegevens worden opgenomen in het bestand van Bekking & Blitz en behandelen wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Om de ervaring op de pagina te verbeteren tracken wij klik- en kijkgedrag. Hierbij worden gegevens anoniem verzameld middels Hotjar. 
 • Bekking & Blitz heeft het recht om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Als dit voorkomt, communiceren wij dit.
 • Deelnemers die misbruik maken van de actie zullen van levering worden uitgesloten.
 • Bekking & Blitz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (tekst)fouten in de (actie)website en actievoorwaarden.
 • Bekking & Blitz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor technische fouten in de website, storingen of onjuist ingevulde persoonsgegevens.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Winnaars worden op de hoogte gebracht via de e-mail en social media. 
 • Bekking & Blitz kiest zelf de winnaars van de actie en neemt contact op met de winnaar zodra deze bekend is.