Sinds enige tijd werkt Bekking & Blitz voor Vogelbescherming Nederland. De vraag van deze organisatie: hoe kunnen we beter zichtbaar maken waar de Vogelbescherming voor staat en wat ze doet? Samen ontwikkelen we daarom mooie nieuwe producten die goed verkopen.

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Ze werkt hiervoor samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Vogelbescherming Nederland bestaat overigens al sinds 1899. De oprichting had te maken met de mode van die tijd: het gebruik van dode vogels op dameshoeden.

Producten op basis van schilderkunst en fotografie

Tot voor kort gaven we in samenwerking met Vogelvereniging Nederland met name decoratieve producten uit in samenwerking met één kunstenaars, zoals kalenders en agenda’s. Inmiddels werken we met meerdere beeldleveranciers uit de schilderkunst en de fotografie aan meer producten.

Actie rondom de Nationale Vogeltelling

Momenteel bekijken we samen met de klant hoe we het verhaal van Vogelbescherming Nederland nog beter kunnen vertalen naar mooie en gewilde producten. We willen daarbij aansluiten bij acties, zoals de Nationale Vogeltelling die elke januari plaatsvindt. Dit met het doel om meer mensen hieraan te laten meedoen en hen zo bewuster te maken van het werk van de Vogelbescherming.

Een deel van onze omzet komt ten gunste van Vogelbescherming Nederland.