De Belgische vereniging Natuurpunt vertelt haar verhaal graag aan een zo groot mogelijke doelgroep. In nauwe samenwerking ontwikkelen we producten die bijdragen aan dit doel.

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging met meer dan 100.000 leden. De vereniging beschermt de kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Ze beheert meer dan 22.800 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers zorgen voor de aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden, daarin bijgestaan door professionele ploegen. Natuurpunt organiseert jaarlijks duizenden activiteiten, zoals wandelingen, cursussen en workshops.

Zichtbaar bij zoveel mogelijk mensen

In 2016 verzorgden we de verspreiding van de natuurpunt-agenda in alle vestigingen van Standaard Boekhandel door heel België. De reden: Natuurpunt wil zichtbaar zijn bij zoveel mogelijk mensen. Zodat beter bekend is waar de vereniging voor staat en wat ze precies doet en bereikt. In nauwe samenwerking ontwikkelen we nu producten die bijdragen aan deze doelstelling. Natuurpunt heeft al zoveel leden dat het commercieel voldoende interessant blijkt een productcollectie te ontwikkelen.

Mooie producten, goede verkoop

Bekking & Blitz ontwikkelt producten met aansprekende natuurbeelden. Producten waarvan wij vanuit onze vakkennis weten dat deze goed verkopen. We verzorgen de productie, het voorraadbeheer en de levering aan Natuurpunt. Een deel van het assortiment verkopen we via de Belgische retailketen De Standaard Boekhandel.

Ook inzetbaar voor ledenwerving

Als het product het toelaat, zetten we het in voor ledenwerving. Denk aan wikkels om agenda’s. Elk product dat we ontwikkelen, heeft sowieso een duidelijke branding: het is helder dat Natuurpunt de afzender is.