De geur van succes - Gerard & Cornelis van Spaendonck, bloemschilders in Parijs

De Brabantse broers Gerard (Tilburg, 1746 – 1822, Parijs) en Cornelis (Tilburg, 1756 – 1839, Parijs) van Spaendonck vertrokken naar Parijs en ontpopten zich ten tijde van de Franse revolutie tot de grootste bloemschilders van Nederlandse bodem.    

Een historische én artistieke revolutie

De expositie toont bloemstillevens, miniaturen op snuifdoosjes, gravures met botanische studies, brieven en portretten van beide broers. Met ruim 30 objecten uit eigen collectie bezit Het Noordbrabants Museum de grootste collectie werken van de gebroeders Van Spaendonck in Nederland. Deze tentoonstelling wordt verrijkt met historische objecten uit de bewogen periode waarin zij leefden, zoals bijvoorbeeld een guillotine. Uit kunsthistorisch onderzoek is gebleken dat de positie van beide kunstenaars in het artistieke milieu van Parijs rond 1800 aanzienlijk was. Dat brengt het museum ertoe het werk te herwaarderen door deze in een breder perspectief te presenteren.

Kunstcadeaus van de gebroeders Van Spaendonck kopen? Kijk in onze webwinkel